drop4shared ขอสงวนสิทธิ์ที่จะสามารถลบไฟล์หรือระงับการให้บริการไฟล์ได้ทุกเวลา และ ไม่รับผิดชอบต่อไฟล์ที่ฝากไว้ทั้งหมด.


พื้นที่จัดเก็บข้อมูล ( ฝากไฟล์ฟรี )

เรามีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล ฝากไฟล์ฟรี ที่ไม่จำกัดสามารถขยายออกไปได้เรื่อยๆ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับผู้ใช้ download ไฟล์ของคุณ.

การรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม

คุณสามารถตั้งค่าการแบ่งปันไฟล์ข้อมูลของคุณ ผ่านทางการเชื่อมโยง link ที่กำหนดให้สมาชิกเท่านั้น หรือ แบ่งปันแบบสาธารณะ.

ใช้งานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น

แบ่งปันไฟล์ที่มีขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่ายๆ และคุณสามารถจัดการไฟล์ต่างๆให้เพื่อนหรือคนรู้จักเพียงแค่ส่ง link ผ่านทางโลกออนไลน์.